Fillimi

15 vjetori i bashkëpunimit gjermano-kosovar

Bashkëpunimi pesëmbëdhjetë vjeçar gjermano-kosovar është shkak gëzimi. Ky përvjetor ofron mundësinë që bashkërisht me partnerët tanë të reflektojmë mbi të arriturat, mbi konsolidimin e përvojave të bëra dhe të hedhim shikimin drejt nevojave dhe sfidave të ardhshme, në kuadër të përgatitjeve të një strategjie të re.

Më shumë informacione gjeni këtu

Aktivitetet në kuadër të 15 vjetorit të bashkëpunimit gjermano-kosovar

Copyright ©2014, slzprishtina.org