Fillimi

Goethe-Institut

Nivelet e kurseve tona Nivelet sipas GER Provimet e Institutit Goethe

A1

A1

Goethe - Zertifikat A1:Fit in Deutsch 1
Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1

A2

A2

Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 
Goethe - Zertifikat A2

B1

B1

Goethe-Zertifikat B1
B2.1
B2.2

B2

Goethe-Zertifikat B2
C1.1
C1.2

C1                           

Goethe-Zertifikat C1.

  C2

Goethe-Zertifikat C2

Çertifikatat e Institutit Goethe janë të njohura ndërkombëtarisht, si dhe çmohen shumë si dëshmi e kualifikimeve nga punëdhënësit dhe institucionet arsimore në shumë shtete të botës. Zbatimi dhe vlerësimi i provimeve bëhet në mënyrë unike në mbarë botën.

 

Me rëndësi! Informata për pjesëmarrësit e provimeve nga Kosova:

Për provime ju lutemi paraqituni në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë (adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë), pasiqë në Institutin Goethe Shkup për pjesëmarrësit në provime nga shtetet tjera është në dispozicion vetëm një numër i kufizuar i vendeve. 

 

Rezultatet  Start Deutsch 1 provimit 13. dhe 14. dhjetor 2017 gjeni këtu hier.

Çertifikatat mund të merren prej datës 30.01.2018 në zyrën e provimeve
të Institutit Goethe Shkup në Prishtinë. Për të shmangur pritje të gjata Ju mund të bëni tërheqjen e çertifikatës edhe pas datës 30.01.2018.

Informata shtesë rreth provimeve të Institutit Goethe gjeni në faqën e internetit:http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/pen/deindex.htm

Rregullorën e përbashkët të provimeve për të gjitha Çertifikatat e Goethes (A1-C2) mund da shkarkoni këtu:http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/de/Pruefungsordnung.pdf

Informohuni rreth provimeve „Start Deutsch 1“ me rastin e bashkimit familjar edhe në faqën e internetit të Institutit Goethe:http://www.goethe.de/lrn/prj/egn/deindex.htm

Për informata rreth paraqitjes së provimit apo për pyetje rreth konsultimeve lexoni tutje në këtë faqe:https://www.goethe.de/ins/mk/de/spr/prf/ksc.html

Qendra për Mësimin e Gjuhës ju këshillon dhe përkrah në lidhje me paraqitjen e provimit.

- Paraqitja është e mundhsme në atë masë sa lejon kapaciteti jonë.
- Në ditët, në të cilat mbahen provimet, nuk mund të behët paraqitja e provimeve.

Terminet e provimeve  2018

Niveli PARAQITJA DERI PROVIMI ME SHKRIM PROVIMI ME GOJË
A1 01.12.2017 17.+18.01.2018 19.+20.01.2018
  15.12.2017 07.+08.02.2018 09.+10.02.2018
  08.02.2018 07.+08.03.2018 09.+10.03.2018
  23.02.2018 21.+22.03.2018 23.+24.03.2018
  16.03.2018 18.+19.04.2018 20.+21.04.2018
  06.04.2018 09.+10.05.2018 11.+12.05.2018
  27.04.2018 30.+31.05.2018 01.+02.06.2018
  18.05.2018 18.+19.06.2018 20.+21.06.2018
  14.06.2018 18.+19.07.2018 20.+21.07.2018
  13.07.2018 29.+30.08.2018 31.+01.09.2018
  28.07.2018 19.+20.09.2018 21.+22.09.2018
  07.09.2018 10.+11.10.2018 12.+13.10.2018
  21.09.2018 24.+25.10.2018 26.+27.10.2018
  19.10.2018 21.+22.11.2018 23.+24.11.2018
  09.11.2018 12.+13.12.2018 14.+15.12.2018
       
A2 15.12.2017 25.01.2018 25.01.2018
  10.03.2018 12.04.2018 12.04.2018
  11.05.2018 12.06.2018 12.06.2018
  28.09.2018 01.11.2018 01.11.2018
       
B1 19.01.2018 23.02.2018 23.+24.02.2018
  23.03.2018 27.04.2018 27.+28.04.2018
  20.04.2018 24.05.2018 24.+25.05.2018
  05.07.2018 05.09.2018 05.+06.09.2018
  05.10.2018 09.11.2018 09.+10.11.2018
       
B2 26.01.2018 28.02.2018 28.+01.03.2018
  13.04.2018 18.05.2018 18.+19.05.2018
  04.05.2018 08.06.2018 08.+09.06.2018
  13.07.2018 11.09.2018 11.+12.09.2018
  12.10.2018 16.11.2018 16.+17.11.2018
       
C1 26.01.2018 28.02.2018 28.+01.03.2018
  13.04.2018 18.05.2018 18.+19.05.2018
  13.07.2018 11.09.2018 11.+12.09.2018
Copyright ©2014, slzprishtina.org