Fillimi

Fillimi i kurseve të gjuhës për 16 zyrtarë të Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës

Prishtinë, 16 shkurt 2015 - Qendra për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë, Partner i Institutit Goethe ka nënshkruar një Marrëveshje me Akademinë Diplomatike për fillimin e kurseve të gjuhës gjermane në nivelin A1 për 16 zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.

Marrëveshja është nënshkruar nga drejtori i Akademisë Diplomatike, Skender Durmishi  dhe drejtoresha  e Qendrës për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë,  znj. Annamaria Farkas-Mecinaj.  

Kurset do të fillojnë me 24 shkurt 2015.

Copyright ©2014, slzprishtina.org